hi,欢迎来到华强芯城 收藏 客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页 所有产品 开关 拨码开关 当前“拨码开关”共 124 条相关库存

拨码开关

 • 品牌

  清除
 • pin数

  清除
 • 间距

  清除
 • 安装类型

  清除
 • 拨杆

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 机械寿命

  清除
 • 温度范围

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格 pin数间距安装类型拨杆额定电流额定电压机械寿命温度范围
dsic04lhget dsic04lhget ke
广督
直插 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 138

可订期货

¥1.421

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dshp04tsger dshp04tsger ke
广督
贴片 间距1.27mm 4位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 1014

可订期货

¥1.8172

立即购买
4
1.27mm
贴片
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dspv08lhget dspv08lhget ke
广督
直插 间距2.54mm 8位 凸杆侧拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 23

可订期货

¥3.0968

立即购买
8
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dspv04lhget dspv04lhget ke
广督
直插 间距2.54mm 4位 凸杆侧拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 42

可订期货

¥2.2148

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dspv02lhget dspv02lhget ke
广督
直插 间距2.54mm 2位 凸杆侧拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 5

可订期货

¥1.8032

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic06tsget dsic06tsget ke
广督
贴片 间距2.54mm 6位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 132

可订期货

¥1.7934

立即购买
6
2.54mm
贴片
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic03tsget dsic03tsget ke
广督
贴片 间距2.54mm 3位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 132

可订期货

¥1.4112

立即购买
3
2.54mm
贴片
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dswb06lhget-blue dswb06lhget-blue ke
广督
直插 间距2.54mm 6位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 140

可订期货

¥0.8732

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-20°~ +70°
dswb04lhget-blue dswb04lhget-blue ke
广督
直插 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 94

可订期货

¥0.6726

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-20°~ +70°
dswb06lhget-red dswb06lhget-red ke
广督
直插 间距2.54mm 6位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 40

可订期货

¥0.8732

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-20°~ +70°
dswb02lhget-red dswb02lhget-red ke
广督
直插 间距2.54mm 2位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 215

可订期货

¥0.7076

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-20°~ +70°
dsic09lsget dsic09lsget ke
广督
贴片 间距2.54mm 9位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 5

可订期货

¥2.4794

立即购买
9
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic09tsget dsic09tsget ke
广督
贴片 间距2.54mm 9位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 22

可订期货

¥2.5284

立即购买
9
2.54mm
贴片
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic06lsger dsic06lsger ke
广督
贴片 间距2.54mm 6位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 800

可订期货

¥1.8054

立即购买
6
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic07thget dsic07thget ke
广督
直插 间距2.54mm 7位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 28

可订期货

¥1.8816

立即购买
7
2.54mm
直插
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic04thget dsic04thget ke
广督
直插 间距2.54mm 4位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 119

可订期货

¥1.4994

立即购买
4
2.54mm
直插
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic10thget dsic10thget ke
广督
直插 间距2.54mm 10位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 20

可订期货

¥2.646

立即购买
10
2.54mm
直插
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic09thget dsic09thget ke
广督
直插 间距2.54mm 9位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 22

可订期货

¥2.5284

立即购买
9
2.54mm
直插
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic08thget dsic08thget ke
广督
直插 间距2.54mm 8位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 125

可订期货

¥1.8914

立即购买
8
2.54mm
直插
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic07lhget dsic07lhget ke
广督
直插 间距2.54mm 7位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 28

可订期货

¥1.8424

立即购买
7
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic05lhget dsic05lhget ke
广督
直插 间距2.54mm 5位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 120

可订期货

¥1.6954

立即购买
5
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dshp10tsget dshp10tsget ke
广督
贴片 间距1.27mm 10位 凹杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 32

可订期货

¥2.8321

立即购买
10
1.27mm
贴片
平杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
dsic04lsger dsic04lsger ke
广督
贴片 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次
数据手册

现货: 800

可订期货

¥1.475

立即购买
4
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-40°~ +85°
ds-08bp ds-08bp hro
韩荣
直插 间距2.54mm 8位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次 蓝色
数据手册

现货: 979

可订期货

¥1.3132

立即购买
8
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-20°~+70°
ds-07rp ds-07rp hro
韩荣
直插 间距2.54mm 7位 凸杆正拨 25ma 24v 寿命3000次 红色
数据手册

现货: 1000

可订期货

¥1.3034

立即购买
7
2.54mm
直插
凸杆正拨
25ma
24v
3000次
-20°~+70°