hi,欢迎来到华强芯城 收藏 客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页 所有产品 分立半导体产品 二极管 tvs二极管 当前“tvs二极管”共 338 条相关库存

tvs二极管

 • 品牌

  清除
 • 封装/外壳

  清除
 • 极性(单双向)

  清除
 • 最大反向工作电压

  清除
 • 击穿电压(最小值)

  清除
 • 功率(最大值)

  清除
 • 钳位电压vc

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格 封装/外壳极性(单双向)最大反向工作电压击穿电压(最小值)功率(最大值)钳位电压vc
smbj45a smbj45a mdd
tvs二极管 45v ippm=8.3a 600w 功耗5w 单向
数据手册

现货: 500

可订期货

¥0.1913

立即购买
smb(do-214aa)
单向
45v
-
600w
-
smf05ct1g smf05ct1g on
安森美
tvs二极管 vr=5v ippm=8a 100w 单向
数据手册

现货: 34868

可订期货

¥0.5804

立即购买
sot-363(sc-70-6,tssop-6,sc-88)
单向
5v(max)
6.2v
100w
12.5v
smbj6.5ca smbj6.5ca mdd
tvs二极管 6.5v ippm=53.6a 600w 功耗5w 双向
数据手册

现货: 2000

可订期货

¥0.1913

立即购买
smb(do-214aa)
双向
6.5v
-
600w
-
smbj15a smbj15a brightking
君耀
tvs二极管 vr=15v ippm=24.6a 600w 单向
数据手册

现货: 2840

可订期货

¥0.248

立即购买
smb(do-214aa)
单向
15v
16.7v
600w
24.4v
p6smb6.8ca p6smb6.8ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=5.8v ippm=58.1a 600w 双向
数据手册

现货: 20662

可订期货

¥0.2488

立即购买
smb(do-214aa)
双向
5.8v
6.45v
600w
10.5v
smbj36a-e3/52 smbj36a-e3/52 vishay
威世
tvs二极管 36v ippm=10.3a 600w 单向
数据手册

现货: 2

¥2.6933

立即购买
do-214aa,smb
单向
36v
40v
-
58.1v
smbj12ca-e3/52 smbj12ca-e3/52 vishay
威世
tvs二极管 vr=12v ippm=30.2a 600w 单向
数据手册

现货: 2990

可订期货

¥1.0094

立即购买
smb(do-214aa)
单向
12v
13.3v
600w
19.9v
smaj13a smaj13a keju
科炬电子
tvs二极管 13v ippm=18.6a 400w 功耗3.3w 单向
数据手册

现货: 1975

¥0.152

立即购买
sma(do-214ac)
单向
13v
14.4v
400w
21.5v
smbj6.0ca smbj6.0ca keju
科炬电子
tvs二极管 6v ippm=58.25a 600w 功耗5w 双向
数据手册

现货: 3050

¥0.1843

立即购买
smb(do-214aa)
双向
6v
6.67v
600w
10.3v
smbj26ca smbj26ca keju
科炬电子
tvs二极管 26v ippm=14.25a 600w 功耗5w 双向
数据手册

现货: 50

¥0.1843

立即购买
do-214aa(smb)
双向
26v
28.9v
600w
42.1v
smaj12ca smaj12ca keju
科炬电子
tvs二极管 12v ippm=20.1a 400w 功耗3.3w 双向
数据手册

现货: 1188

¥0.152

立即购买
sma(do-214ac)
双向
12v
13.3v
400w
19.9v
sm6t36a sm6t36a st
意法半导体
tvs二极管 vr=30.8v ippm=12a 600w 单向
数据手册

现货: 3

可订期货

¥1.1288

立即购买
smb(do-214aa)
单向
30.8v
34.2v
600w
64.3v
sm8s30ahe3/2d sm8s30ahe3/2d vishay
威世
tvs二极管 vr=30v ippm=136a 6600w 功耗8w 单向
数据手册

现货: 750

可订期货

¥10.0129

立即购买
do-218ab
单向
30v
33.3v
6600w
48.4v
p4sma6.8ca p4sma6.8ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=5.8v ippm=39.0a 400w 双向
数据手册

现货: 4950

可订期货

¥0.2375

立即购买
sma(do-214ac)
双向
5.8v
6.45v
400w
10.5v
p6ke27ca p6ke27ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=23.1v ippm=16.3a 600w 双向
数据手册

现货: 1990

可订期货

¥0.2008

立即购买
do-15(do-204ac)
双向
23.1v
25.7v
600w
37.5v
p6ke20ca p6ke20ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=17.1v ippm=22.0a 600w 双向
数据手册

现货: 2000

可订期货

¥0.2063

立即购买
do-15(do-204ac)
双向
17.1v
19v
600w
27.7v
smaj40ca smaj40ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=40v ippm=6.2a 400w 双向
数据手册

现货: 4989

可订期货

¥0.2244

立即购买
sma(do-214ac)
双向
40v
44.4v
400w
64.5v
smaj13ca smaj13ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=13v ippm=18.6a 600w 双向
数据手册

现货: 14990

可订期货

¥0.189

立即购买
sma(do-214ac)
双向
13v
14.4v
600w
21.5v
smbj45ca smbj45ca mdd
tvs二极管 45v ippm=8.3a 600w 功耗5w 双向
数据手册

现货: 490

可订期货

¥0.1688

立即购买
smb(do-214aa)
双向
45v
-
600w
-
smbj60ca smbj60ca mdd
tvs二极管 60v ippm=6.2a 600w 功耗5w 双向
数据手册

现货: 3000

可订期货

¥0.1688

立即购买
smb(do-214aa)
双向
60v
-
600w
-
smbj60ca smbj60ca mdd
tvs二极管 60v ippm=6.2a 600w 功耗5w 双向
数据手册

现货: 370

¥0.1552

立即购买
smb(do-214aa)
双向
60v
-
600w
-
smbj6.5a smbj6.5a mdd
tvs二极管 6.5v ippm=53.6a 600w 功耗5w 单向
数据手册

现货: 2000

可订期货

¥0.1688

立即购买
smb(do-214aa)
单向
6.5v
-
600w
-
smaj15ca-13-f smaj15ca-13-f diodes
达尔
tvs二极管 vr=15v ippm=16.4a 400w 双向
数据手册

现货: 4980

可订期货

¥0.3422

立即购买
sma(do-214ac)
双向
15v
16.7v
400w
24.4v
smaj28ca smaj28ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=28v ippm=8.8a 400w 双向
数据手册

现货: 4850

可订期货

¥0.2126

立即购买
sma(do-214ac)
双向
28v
31.1v
400w
45.4v
p6ke18ca p6ke18ca brightking
君耀
tvs二极管 vr=15.3v ippm=24.2a 600w 双向
数据手册

现货: 1896

可订期货

¥0.1812

立即购买
do-15(do-204ac)
双向
15.3v
17.1v
600w
25.2v
smbj7.0ca smbj7.0ca fms
台湾美丽微
tvs二极管 vr=7v ippm=50a 600w 功耗5w 双向
数据手册

现货: 8970

可订期货

¥0.2352

立即购买
smb(do-214aa)
双向
7v
7.78v
600w
12v